You are here
Home > Όροι χρήσης διαγωνισμού

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Α.Ο. ΚΥΔΩΝ

 

(1) Διοργάνωση: Ο Αθλητικός Όμιλος Κύδων (εφεξής «Διοργανωτής») με έδρα τα Χανιά Κρήτης διοργανώνει διαγωνισμό, μέσω της ιστοσελίδας http://kydonchania.gr/ (στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

(2) Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι του Νομού Χανίων που έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Facebook και διατηρούν λογαριασμό στο Facebook.

(3) Ο Διαγωνισμός – Τρόπος συμμετοχής: Προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμόoι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει αφού συνδεθούν στο λογαριασμό τους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook: https://www.facebook.com/kydonchania.gr/ και να κάνουν Like και Share το post του διαγωνισμού με το hashtag #kydonchania. Επίσης θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα που προτείνει ο Διοργανωτής στην σελίδα http://kydonchania.gr/diagonismos/, τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 6 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

(4) Δώρα:

  • 1ο: Εγγραφή για ένα παιδί σε τμήμα του ΚΥΔΩΝ.
  • 2ο: Κινητό Smartphone νέας τεχνολογίας(LG 2017).
  • 3ο: Αθλητική φόρμα & σακίδιο. .

(5) Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ όσων συμμετείχαν στο Διαγωνισμό από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Επίσης, θα κληρωθούν και τρείς επιλαχόντες.

(6) Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων: Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει με ανάρτηση στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή. Ο νικητής θα αναδειχθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης και θα ειδοποιηθεί με κάθε μέσο που διαθέτει ο Διοργανωτής. Αν μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του Διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή, για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή, τότε ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και επιλέγεται ο επόμενος επιλαχόντας, που προέκυψε από την κλήρωση. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο νικητής συμφωνεί ότι θα δημοσιευτεί επίσημα στη σελίδα: https://www.facebook.com/kydonchania.gr/, το όνομα και το επίθετό του.

(7) Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

(8) Προσωπικά Δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης: Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού που αποσκοπεί στην υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας του Διοργανωτή δηλώνει ότι τηρεί αρχείο και πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Για τους ανωτέρω σκοπούς ο διαγωνιζόμενος συγκατατίθεται ρητά στην παραχώρηση, διαβίβαση και επεξεργασία των ως άνω προσωπικών στοιχείων του σε τρίτους που θα προβούν στην ενημέρωσή του για λογαριασμό του Διοργανωτή. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες μέσω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων, αποδέχονται ρητά και παρέχουν επίσης τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους από τον Διοργανωτή καθώς και για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail από τον Διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία έχουν υποβάλει κατά τη δήλωση συμμετοχής τους. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να δηλώσουν οποιαδήποτε στιγμή εγγράφως ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contest@kydonchania.gr, με την οποία θα δηλώνουν «Επιθυμώ τη διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων από οποιοδήποτε αρχείο που τηρείται καθώς και οποιοδήποτε αρχείο οποιουδήποτε τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό σας».

(9) Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

(10) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Χανίων.

(11) Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

(12) Ημερομηνία  λήξης διαγωνισμού:  10 Ιανουαρίου 2018 (13:59)

Top